سوپر دال سقفی

  1. خانه
  2. /
  3. سوپر دال سقفی

پانل سوپردال در عرض 120 سانتی متر جهت ضخامت بتن ریزی 10 تا 30 سانتی متر و طول متناسب با دهانه سقف تولید می گردد. ضخامت پلی استایرن دال بستگی به ضخامت بتن دال و عایق حرارتی لازم و از 6 تا 8 سانتی متر متغیر می باشد. شبکه میلگردهای دال با قطر 8 یا 10 میلی متر به همراه نگه دارنده و اسپیسرها در جای خود در کارخانه قرار داده می شود. میلگردهای تقویتی مورد نیاز بر اساس محاسبات دقیق سازه ای تعیین و در سایت نصب می گردد.

 

مزایای استفاده از سیستم سوپردال سوپرپانل:

  • حذف کفراژ بندی سنتی در زیر دال ها
  • سرعت نصب 15 مترمربع در هر دقیقه به ازای هر کارگر (یک سوم زمان اجرای دال سنتی)
  • وجود شبکه میلگرد و اسپیسرهای نصب شده در کارخانه
  • کاور (پوشش) یکنواخت بتن در زیر شبکه میلگردهای دال
  • کاهش دستمزد اجرا به یک سوم روش سنتی